Commissie Invoerders en Erkend Entrepothouders

De specifieke problemen waarmee ondernemingen die petroleumproducten volgens de accijnsreglementering “in verbruik stellen” te kampen hebben, vormen het actieterrein van de Commissie Invoerders/Erkend Entrepothouders. Zowel grote als kleine ondernemingen die over het statuut van belastingentrepot beschikken, worden geconfronteerd met een reeks verplichtingen die eigen zijn aan het op de markt brengen en het in verbruik stellen van petroleumproducten, zoals o.m. het indienen van AC4-aangiftes, het toevoegen van biocomponenten aan diesel en benzines, het nakomen van de statistiekverplichtingen en het innen en doorstorten van allerlei bijdragen, zoals deze voor Apetra, Bofas, Fapetro en het Sociaal Verwarmingsfonds. Andere onderwerpen die in de Commissie aan bod komen, zijn o.a. het intracommunautair verkeer van petroleumproducten, de SEVESO-verplichtingen, de beveiliging van de opslaginstallaties, de productkwaliteit en de strategische bevoorrading.

terug