Commissie Sociale Zaken

Commissie Sociale Zaken

Als erkende representatieve beroepsorganisatie zetelt Brafco in het Paritair Comité  127, waar zij de belangen van de werkgevers die in de sector van de handel en distributie van brandstoffen actief zijn, behartigt. De standpunten van het patronaat worden in de Commissie Sociale Zaken bepaald. Deze commissie heeft dus o.m. tot taak het sociaal overleg voor te bereiden, de syndicale eisenbundel te evalueren, ontwerpen van CAO te onderzoeken en concrete voorstellen inzake loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector te formuleren. Ook ijvert de Commissie Sociale Zaken voor een “level playing field” op sociaal vlak. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moet er immers over worden gewaakt dat ondernemingen die eenzelfde activiteit uitvoeren, dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden respecteren.

terug