ADR

brafco

De Federatie vroeg onlangs aan Isabelle Durant, minister van Mobiliteit en Transport, of het mogelijk is om† zoals dat in onze buurlanden het geval is† nationaal een ADR-vergunning te krijgen die specifiek voor het transport van petroleumproducten geldt. Tijdens een interview met de redactie van het maandblad Brandstoffen verklaarde mevr. Durant dat ze niet afkerig staat tegenover het voorstel. Eenzelfde houding neemt de minister aan tegenover de mogelijke afschaffing van het examen dat volgt op de ADR-bijscholingscursus. Met andere woorden, chauffeurs zouden kunnen kiezen: de bijscholingscursus volgen en het examen niet afleggen, of de cursus niet volgen en het examen wel afleggen. Het heeft geen zin zich vast te pinnen op modaliteiten, de kwaliteit van de opleiding is wat telt, aldus de minister.