Nieuws

 

vincent.orts@brafco.be

Het Ministerieel besluit van 28 juli 2020 tot verlenging van de erkenning van de vzw  "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verwarmingsfonds" werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2020.

Johan Mattart

Gemeenschappelijke verklaring sociale partners PC127

Johan Mattart

De Inspecteur (van Radio 2) gaat na of dat kan ….

Johan Mattart

De benzinekwaliteit voldoet aan de NBN EN 228-norm, gewijzigd door het KB gepubliceerd op 30.04.2020, waardoor de overgangsperiode van winter- naar zomerkwaliteit wordt verlengd.

Johan Mattart

En welke prijs is van toepassing wanneer de levering niet onmiddellijk kan gebeuren ?

Johan Mattart

voor wie tijdelijk werkloos is door de corona-crisis

Johan Mattart

Voor uw gezondheid en die van anderen ...

Johan Mattart

Toon begrip en respect voor onze chauffeurs !

Johan Mattart

…. dankzij inzet en toewijding van de  werknemers in de sector