Tewerkstellingsmaatregelen jongeren

Auteur: 
brafco
Category: 

-

Maatregel

Voorwaarde

RSZ-korting

Periode

Activering[1]

Periode

 

< 25 jaar

+ 1 dag NWWZ[2]

/

/

RVA: verminderd arbeidsgeschikt, geen dagonderwijs volgen, niet meer leerplichtig

500 euro

 

OCMW: 500 euro

36 maanden

 

 

 

 

 

 

24 maanden

Activaplan

< 25 jaar

+ 12 maanden NWWZ in voorbije  18 maanden

 

1000 euro

Kwartaal 1-5

500 euro

RVA: 16 maanden

 

OCMW: 24 maanden

 

< 25 jaar

+ 24 maanden NWWZ in voorbije 36 maanden

1000 euro

Kwartaal 1-9

500 euro

16 maanden

 

 

< 25 jaar

+ 36 maanden NWWZ in voorbije 54 maanden

 

1000 euro

 

400 euro

Kwartaal 1-9

 

Kwartaal 10-13

 

500 euro

24 maanden

 

 

<25 jaar

+ 60 maanden NWWZ in voorbije 90 maanden

 

 

 

 

 

1000 euro

 

400 euro

Kwartaal 1-9

 

Kwartaal 10-21

500 euro

30 maanden

Maatregel

Voorwaarde

RSZ-korting

Periode

Activering

Periode

 

Activaplan

< 30 jaar

+

UVW[3]

+

6 maanden ingeschreven als werkzoekende

 

1500 euro

Kwartaal 1-12

500 euro

Kwartaal 1-12

 

< 26 jaar

+

 geen getuigschrift 2de graad SO

1500 euro

 

400 euro

 

Kwartaal 1-12

 

Kwartaal 13-16

/

/

Startbaan

< 26 jaar

+

 geen diploma/ getuigschrift hoger SO

1500 euro

 

400 euro

 

Kwartaal 1-8

 

Kwartaal 9-12

/

/

 

< 26 jaar

 +

 hoogstens diploma/getuigschrift SO  + 6 maanden WZ in voorbije 9 maanden

 

1000 euro

 

400 euro

Kwartaal 1-4

 

Kwartaal 4-12

/

/

 

 

 

 

 

 

Activa Start[4]

< 26 jaar +

 •  
 •  
 •  
 •  

Wordt aangeworven met voltijdse arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden

/

/

350 euro

Maand van indiensttreding + 5 volgende maanden

 

AANVRAAG

Via RVA: papieren versie C63 WK

Elektronisch: www.socialsecurity.be via burgers-online diensten-werkkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLEIDINGSMAATREGELEN

Maatregel

Voorwaarde

Periode

Voordeel werkgever

Voordeel werknemer

 

Instapstage

 

< 25 jaar

+

Schoolverlater in BIT[5] of niet werkend vrij ingeschreven werkzoekende of werkzoekende ten laste van OCMW

+

Max.getuigschrift/diploma 2de graad SO

+

Start instapstage tussen 156ste  en 310de dag BIT

 

 

Min. 3 maanden – max. 6 maanden (voltijds)

 • Betaalt de stagiair maandelijks een stagepremie uit van 200 euro (vrij van RSZ)

 

 • Kans om jonge schoolverlaters op te leiden + te observeren

 

 • Geen aanwervingsverplichting
 • Interne opleiding via opleidingsprogramma;

 

 • Ontvangt per maand ongeveer 900 euro;

 

 

 

 

 

 

IBO

 Werkzoekend zijn en het vorig werk niet zelf verlaten hebben om een IBO te starten

Min. 1 maand – max. 6 maanden

 • Betaalt voor de duur van de IBO een productiviteitspremie (vrij van RSZ) die het verschil is tussen het normale loon voor de functie en het gemiddelde werkloosheidsbedrag

 

 • Kan cursist vormen naar eigen behoefte
 • Interne opleiding en begeleiding

 

 • Contract van bepaalde of onbepaald duur na IBO

 

 

 

 

CUMULEERBAARHEID

 

 

Activaplan

Startbaan

Activastart

Instapstage

IBO

Activaplan

 

 

 

X

X

Startbaan

 

 

x

X

X

Activa start

 

x

 

x

x

Instapstage

x

x

x

 

x

IBO

x

x

x

x

 

 

MEER INLICHTINGEN

 

[1] De activering of werkuitkering is een RVA-OCMW tussenkomst in het nettoloon (u mag als werkgever dit bedrag in mindering brengen van het nettoloon van de jongere).    Om in aanmerking te komen voor deze werkuitkering moet de jongere uitkeringsgerechtigd werkzoekend zijn of OCMW-steuntrekker.

[2]Niet werkend werkzoekende

[3] Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze

[4] In tegenstelling tot het Activaplan hoeft de jongere hier niet UVW te zijn.

[5] Beroepsinschakelingstijd