Nieuws

brafco

Heden maandag 11 september 2000 worden talrijke oliedepots geblokkeerd door transporteurs aangesloten bij UPTR en FEBETRA-Afdeling Henegouwen.

Het betreft de depots in Feluy, Orcq, Tertre en Wandre.

brafco

Nieuw in het verkeer gestelde voertuigen moeten uitgerust zijn met een tachograaf 24 maand na de publicatie van de kenmerken van het nieuwe toestel.

Hoewel sommige fabrikanten de kenmerken reeds kennen werden ze nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. De technische bijlage van het CEE-reglement 2135/98 kan u in het Engels nalezen op volgend adres:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/trans/digtacho/home

De nieuwe tachograaf is bestemd voor voertuigen van meer dan 12 ton (voor goederentransport), voor de eerste maal in verkeer gesteld vanaf 01/01/1996, indien de tachograaf van deze voertuigen moet worden vervangen of voor zover dat technisch mogelijk is.

brafco

Meer dan één service-station op tien viel de afgelopen twee jaar ten prooi aan agressie of een poging tot diefstal. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Petroleumfederatie. Vandaag wordt één volle tank op twee elektronisch betaald, 71% van de stations beschikt over een externe betaalzuil. Diverse petroleummaatschappijen hebben informatiebrochures uitgewerkt voor hun exploitanten en zetten voor hen zelfs opleidingen rond veiligheid op het getouw.

brafco

De hoogdagen van Ifest 2000 vinden plaats van 24 tot 27 oktober 2000 op Flanders Expo in Gent. Dit professioneel salon voor milieu, energie en arbeidsveiligheid vormt een belangrijke bron van informatie voor de ondernemingen uit onze sector. Naast de talrijke stands van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in milieu worden er interactieve debatten georganiseerd waaraan vaklui op het gebied van milieu zullen deelnemen. Bezoek de website van het salon voor meer informatie (www.ifest.be)