Nieuws

 

brafco

De regering heeft zopas enkele structurele maatregelen genomen om het gebruik van «schone» voertuigen en brandstoffen te stimuleren. Onder deze maatregelen: een vermindering van de prijs (in de orde van 10 centiemen per liter) van benzine octaan 98 met laag zwavelgehalte, vanaf 1 januari 2001, en de vervanging van de bijkomende verkeerstaks voor voertuigen op LPG (6000 BEF/jaar) door een accijns van 2,15 BEF per liter. Onze Federatie is sterk tegen deze operatie gekant omdat dit neerkomt op een bestraffing van de LPG-gebruiker. Het bezitten van een voertuig op LPG zal dan wel goedkoper zijn, ermee rijden daarentegen zal duurder zijn. Dit zal vooral gelden voor wie meer dan 30.000 km per jaar rijdt. De Federatie is van mening dat deze maatregel talrijke LPG-gebruikers ertoe zal aanzetten terug te grijpen naar klassieke brandstoffen zoals diesel.

brafco

Sinds 15 juni ll. beschikt Eurofuel over degelijke statuten. De vertegenwoordigers van de leden van de vereniging (Duitsland, Engeland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Ierland, Zwitserland) kwamen al verscheidene jaren informeel samen. Het doel van deze bijeenkomsten was zowel de leden als iedere geïnteresseerde persoon of organisatie te informeren over de technische en wetenschappelijke kennis aangaande het rationeel gebruik van stookolie en zijn toepassingen. Dankzij haar officiële erkenning kan de vereniging nu actief onze sector vertegenwoordigen bij de Europese instellingen.

brafco

Begin deze week besloten de leden van het Verbond der Belgische Reders van Binnen- en Rijnvaart (VBR) het transport van petroleumproducten te staken. Daarmee wilden ze de aandacht van zowel de overheid als hun klanten – de petroleummaatschappijen – vestigen op de lagere transportkosten (en dus op hun inkomsten). Oorzaak daarvan is de liberalisering van de markt en de nieuwe reglementeringen (vooral inzake scheepscontrole). De sector en de petroleummaatschappijen kwamen tot een akkoord.

brafco

Sinds 28 mei heet de beroepsvereniging van Vlaamse zelfstandigen niet langer NCMV (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond) maar UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers). Rik Jaeken, nationaal voorzitter van UNIZO, noemt de naamsverandering meer dan een marketingoperatie. Met de nieuwe naam wil de organisatie dichter aansluiten bij het sterk geëvolueerde ledenbestand. Naast de eenmanszaken, goed voor een kwart van de leden, groeide het aantal KMO-werkgevers en vrije beroepen heel sterk.

brafco

Tijdens de Algemene vergadering van de RAG-groep meldde Karl Starzacher, voorzitter van de Raad van Bestuur, dat de groep zich verplicht ziet de productiecapactiteit van zijn steenkoolmijnen sneller te verminderen dan voorzien. Tegen 2002 moeten 25.000 werknemers afvloeien. Eerst was sprake van 32.000 ontslagen tegen 2005. Momenteel worden 65.000 mensen tewerkgesteld in de steenkoolmijnen van de RAG-groep. De versnelde herstructurering is te wijten aan de combinatie van historisch lage wereldprijzen voor steenkool en een dalende vraag naar steenkool in de staalnijverheid. De RAG-groep is eigenaar van Ibbenbüren, de laatste Duitse steenkoolmijn die huishuidelijke steenkool exporteert naar ons land. De aangekondigde herstructurering heeft geen enkele invloed op de tonnen huishoudelijke steenkool die de Duitse groep op de Belgische markt brengt.

brafco

Vlaams minister van Leefmilieu, Vera Dua, bereidt een aanpassing van Vlarem II voor, met als doel de dampen te recupereren die vrijkomen tijdens het tanken, en deze via de verdeelpomp terug te brengen naar de opslagtank van het benzinestation. Op die manier wordt Stage II geïntegreerd in de Vlaamse reglementering.

Het Waals en Brussels gewest van hun kant hebben uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de invoering van Stage II op hun grondgebied. De besluiten zijn in het Belgisch Staatsblad verschenen op respectievelijk 11 juni 1999 en 13 maart 1999. Alle data van inwerkingtreding kan u terugvinden in het archief van deze site, in de rubriek "Reglementeringen".

brafco

De woordvoerder van de Europese commissaris voor de Concurrentie laat weten dat de Europese Commissie zal toezien op de prijsverhogingen van petroleumproducten in verschillende Europese landen. Ze heeft sterke vermoedens dat de petroleummaatschappijen onderling afspreken om de prijzen tegelijk te verhogen. De Europese commissaris voor de Concurrentie zei dit tijdens een commentaar op de stijgende petroleumprijzen in Oostenrijk, Spanje en Italië.

brafco

Op donderdag 18 mei steeg de benzineprijs eens te meer: loodvrije super 98 kost nu 46,10 BEF/l (ofwel + 1,60 BEF); super 95 kost nu 44,40 BEF/l (+ 1 BEF) en gewone loodvrije benzine kost nu 43,90 BEF/l (+ 0,70 BEF).

Een spectaculaire prijsdaling hoeven we op korte termijn niet te verwachten. De ruwe olie staat nog steeds hoog genoteerd (de OPEC-landen lijken niet van plan de productiequota te herzien) en de euro staat heel zwak tegenover de dollar.

Wat er ook van zij, de hoge benzineprijs zal zeker geen halt toeroepen aan de dalende verkoop van deze motorbrandstof (- 5 % in 1999). Integendeel, de dieselgebruiker wordt bevestigd in zijn keuze en het is koren op de molen van de LPG-promotoren.