Nieuws

 

brafco

De Raad van State bracht onlangs haar advies uit over het wetsontwerp dat de financiering van de energiecheques moet regelen. Ter herinnering: op 15 september voerde de regering het systeem van energiecheques in, waarmee ze een tussenkomst voorzag in de kosten van huisbrandolie voor bepaalde groepen met een laag inkomen. Volgens de staatssecretaris van Energie heeft de Raad van State geen bezwaren ten gronde bij het wetsontwerp dat de petroleumsector verplicht een bijdrage te betalen, maar stelt wel voor in het wetsontwerp op te nemen dat de bijdrage niet mag worden doorgerekend aan de consument. Het wetsontwerp zal worden aangepast, rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van State. Daarna gaat het wetsontwerp opnieuw naar een interkabinettenwerkgroep en bespreekt de ministerraad het nog.

brafco

Het personeel van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars wenst u prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig jaar voor uw gezin en uw onderneming.

brafco

De Federatie vroeg onlangs aan Isabelle Durant, minister van Mobiliteit en Transport, of het mogelijk is om† zoals dat in onze buurlanden het geval is† nationaal een ADR-vergunning te krijgen die specifiek voor het transport van petroleumproducten geldt. Tijdens een interview met de redactie van het maandblad Brandstoffen verklaarde mevr. Durant dat ze niet afkerig staat tegenover het voorstel. Eenzelfde houding neemt de minister aan tegenover de mogelijke afschaffing van het examen dat volgt op de ADR-bijscholingscursus. Met andere woorden, chauffeurs zouden kunnen kiezen: de bijscholingscursus volgen en het examen niet afleggen, of de cursus niet volgen en het examen wel afleggen. Het heeft geen zin zich vast te pinnen op modaliteiten, de kwaliteit van de opleiding is wat telt, aldus de minister.