Nieuws

brafco

De Federatie vroeg onlangs aan Isabelle Durant, minister van Mobiliteit en Transport, of het mogelijk is om† zoals dat in onze buurlanden het geval is† nationaal een ADR-vergunning te krijgen die specifiek voor het transport van petroleumproducten geldt. Tijdens een interview met de redactie van het maandblad Brandstoffen verklaarde mevr. Durant dat ze niet afkerig staat tegenover het voorstel. Eenzelfde houding neemt de minister aan tegenover de mogelijke afschaffing van het examen dat volgt op de ADR-bijscholingscursus. Met andere woorden, chauffeurs zouden kunnen kiezen: de bijscholingscursus volgen en het examen niet afleggen, of de cursus niet volgen en het examen wel afleggen. Het heeft geen zin zich vast te pinnen op modaliteiten, de kwaliteit van de opleiding is wat telt, aldus de minister.

brafco

Sinds 25 september kunnen bepaalde groepen met een laag inkomen genieten van een tussenkomst in de kosten van huisbrandolie. Een Koninklijk Besluit van 10/11/2000, verschenen in het Belgisch Staatsblad, breidt deze maatregel uit voor dezelfde groepen die propaan in bulk verbruiken. Particulieren die wensen te genieten van deze subsidie dienen dit aan te vragen bij het OCMW van hun gemeente. Lees ook het maandblad Brandstoffen van oktober 2000, nr. 8, p. 14.

brafco

Er was de afgelopen dagen nogal wat sprake over de nieuwe automatische radars in het Waals gewest en vooral over die van de tunnel onder Cointe (Luik). De brandstofverdelers en andere professionele gebruikers zullen blij zijn te horen dat het C24-bord eindelijk correct geïnterpreteerd wordt. Tot voor kort was dat niet het geval. Sommige voertuigen met gevaarlijke goederen mochten de tunnel niet in, maar dat gold niet voor het transport van gasolie, diesel en lamppetroleum type C "producten uit klasse 3,31°C" ADR. Na tussenkomst van diverse beroepsorganisaties, o.m. de Federatie, heeft de Provinciale Verkeerseenheid van Awans beloofd toe te zien op de correcte toepassing van het verkeersbord.

brafco

Fonderies du Lion zet een speciale promotiecampagne op n.a.v. de hoge petroleumprijzen en de daaruit volgende licht stijgende vraag naar vaste brandstoffen. De promotie geldt voor de "Bastogne"-kachel van het merk Ciney, die gewoonlijk 32.000 BEF kost. Gedurende de hele maand november is het toestel verkrijgbaar voor minder dan 20.000 BEF bij kachelverkopers-verdelers die besloten hebben de actie te steunen.

brafco

Het is inmiddels officieel: de tweede editie van Messyp vindt plaats in september 2001. Messyp is een initiatief van het Antwerps Syndicaat voor Petroleumhandelaars (ASYP) en is de eerste vakbeurs voor KMO’s, zelfstandigen en petroleumhandelaars. Het wil in de eerste plaats brandstoffenhandelaars in contact brengen met hun leveranciers. De eerste editie, die in september 1999 plaatsvond, verzamelde een vijftigtal exposanten en ettelijke honderden collega’s.

brafco

Na een korte rustperiode zijn de stookolieprijzen op 12 oktober opnieuw gaan stijgen. Eind september waren de oliekoersen sterk gedaald, toen de VS aankondigden dat ze hun strategische voorraden gingen aanspreken en Saoudi-Arabië zich bereid verklaarde extra olie op de markt te brengen om de koers te doen dalen. Toeschouwers beweren dat de prijsstijging in de eerste plaats te wijten is aan de beperkte voorraden petroleum en fuel voor huisbrand in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De koersen bleven sterk door de recente beslissing van de Europese instanties om aan hun eigen oliereserves niet te raken.

brafco

We kunnen het niet veralgemenen, maar de hoge prijs van petroleumproducten heeft hier en daar reeds een positieve invloed op de verkoop van steenkool. Twee soorten verbruikers dienen zich hiervoor aan. Enerzijds gezinnen die sinds enkele jaren over centrale verwarming beschikken maar die nog altijd terugvallen op hun kolenkachel, je weet maar nooi4& Anderzijds zijn het jongere mensen die steenkool als bijverwarming gebruiken. Ook kachelverkopers stellen een toenemende belangstelling voor hout- en zuivere kolenkachels vast.