PERMANENTE VORMING

15 nov 2014 tot 31 jul 2018

Wacht niet tot het allerlaatste moment om uw code 95 te verlengen…

De vakbekwaamheid – code 95 – is ondertussen een begrip. Na de eerste periode van 7 jaar moeten deze 5 opleidingen of 35 kredieturen voortaan binnen een tijdspanne van 5 jaar gevolgd worden.
U kan bij Brafco terecht voor deze nascholingscursussen. Brafco werkt hiervoor samen met erkende externe opleidingspartners. Deelnemers aan de opleidingsmodules ontvangen een getuigschrift van nascholing en 7 kredietpunten.

Voortaan moeten, ingevolge het KB van 10 januari 2013, ook chauffeurs die hun rijbewijs behaald hebben vóór 1 februari 2013, de bijscholing volgen in ten minste één module over elk van de volgende 3 categorieën:

a) Nascholing in rationeel rijden (dit zijn o.m. cursussen stuwing- en ladingszekering, economisch rijden,…)

b) Toepassing van de voorschriften (dit zijn o.m. cursussen rij- en rusttijden, vervoerdocumenten, tachograaf,…)

c) Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening (dit zijn o.a. cursussen ongevalsaangifte, EHBO, conflictbeheer, communicatie, agressiviteit,…)

Het KB preciseert dat minstens één van de modules moet handelen over defensief en zuinig (economisch) rijden, die ten minste 3 uur praktisch rijonderricht bevat.

De prijzen verschillen naargelang de opleidingsmodule. In de prijs zijn inbegrepen: syllabus, drank- en koffiepauze en een broodjeslunch. De opleidingen komen in aanmerking voor een subsidie van 50% door de Vlaamse overheid via de kmo-portefeuille.

Voor een overzicht van de aangeboden opleidingen kan u best contact opnemen met Ann De Knibber. Tel.: 02/213.14.12, fax: 02/502.54.46, ann.deknibber@brafco.be. U geeft aan waar u of uw chauffeurs een opleiding wensen te volgen en u ontvangt alle mogelijkheden!