Diensten en opleidingen

brafco

Firma's die gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren, of laad- en losactiviteiten verzorgen die met transport samenhangen, moeten voor 31 december 1999 een veiligheidsadviseur aanduiden. De Federatie werd erkend voor het geven van de opleiding 'veiligheidsadviseur' (alle klassen, behalve 1,2 en 7) en heeft in het Vlaams gewest twee modules voorzien (een avond- en een zaterdagopleiding). De opleiding kost 26.620 BEF voor leden en 32.670 BEF voor niet-leden. De data van de opleidingen kan u terugvinden in de rubriek 'Kalender'.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de opleidingen in het Nederlands. Kandidaten kunnen contact opnemen met de Federatie.