Vervoer

brafco

Onlangs vonden overal in ons land wegcontroles plaats. In de meeste gevallen werd nagegaan of het voertuig te veel gevuld was.

Na het vullen moet steeds voldoende ruimte voorzien zijn in de tank, zodat de brandstof bij temperatuurstijging kan uitzetten. De maximale vullingsgraad bedraagt 95% voor benzines en 96% voor gasolie. Na het vullen moet er respectievelijk 5 en 4% vrije ruimte voorzien zijn.

Overlading is een overtreding van de wegcode. Overvulling daarentegen is in strijd met de ADR-reglementering en kan een boete van 20.000 BEF als gevolg hebben. We vermelden ook dat het dragen van een veiligheidsgordel verplicht is van zodra de vrachtwagen ermee uitgerust is.

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de Federatie.

brafco

Er verandert niets in vergelijking met voorgaande jaren. Het Eurovignet blijft verplicht voor vrachtwagens van 12 ton en meer. In het jaar 2000 zijn de tarieven dus de volgende:

Tot drie assen: 30.255 BEF (750 EUR)
4 assen en meer: 50.425 BEF (1.250 EUR)

Opgelet! Het Ontvangkantoor van de Directe Belastingen stuurt geen herinnering om het Eurovignet te betalen vóór de vervaldatum. Voor het grootste deel van onze sector is dat 31/12/1999.

Onze sector wijst er nog maar eens op dat ze ten zeerste gepenaliseerd wordt door deze jaarlijkse belasting, die elke ingeschreven vrachtwagen treft, of hij nu rijdt of niet. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal effectief afgelegde kilometers, de gebruikte wegen en nog minder met de werkelijke inverkeersstelling van het voertuig.

brafco

De Rijkswacht lijkt de controle van de routebladen in onze voertuigen flink op te drijven. Daarom publiceert de Federatie routebladen voor brandstoffenhandelaars die transport voor eigen rekening verzorgen van gasolie (stookolie en diesel) en kerosine. De routebladen zijn verkrijgbaar in blokken van 100 ex. en kosten slechts 300 BEF (BTW en portkosten inbegrepen). U kan hiervoor terecht bij de Federatie.