Vervoer

brafco

Nieuw in het verkeer gestelde voertuigen moeten uitgerust zijn met een tachograaf 24 maand na de publicatie van de kenmerken van het nieuwe toestel.

Hoewel sommige fabrikanten de kenmerken reeds kennen werden ze nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. De technische bijlage van het CEE-reglement 2135/98 kan u in het Engels nalezen op volgend adres:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/trans/digtacho/home

De nieuwe tachograaf is bestemd voor voertuigen van meer dan 12 ton (voor goederentransport), voor de eerste maal in verkeer gesteld vanaf 01/01/1996, indien de tachograaf van deze voertuigen moet worden vervangen of voor zover dat technisch mogelijk is.