BELANGRIJKE MEDEDELING MBT DE (VERKEERDE) OFFICIËLE MAXIMUMPRIJZEN VAN AARDOLIEPRODUCTEN IN DE MEDIA VANDAAG

Auteur: 
Olivier

Prijzen exclusief BTW werden vermeld als zijnde inclusief BTW ....

De FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND en ENERGIE heeft vastgesteld dat vandaag bepaalde kranten en online media de officiële (motor)brandstofprijzen foutief hebben gepubliceerd. Gezien het wijdverspreide karakter hiervan, acht de FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND en ENERGIE het wenselijk om u hiervan via deze weg op de hoogte te brengen.

De rechtstreekse communicatie betreffende de aardolieprijzen vanuit de FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND en ENERGIE van de voorbije dagen was correct en vindt u terug op de website  http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/energie/prijzen/ .

Via de link "Brandstofprijzen" op de homepagina van www.brafco.be vindt u eveneens de officiële maximumprijzen van de aardolieproducten.