België zou meer subsidies geven aan stookolie dan aan renovatie

Auteur: 
Johan Mattart

….. aldus een studie van Climact in opdracht van WWF

In diverse kranten werd vandaag melding gemaakt van een studie uitgevoerd door het consultancybureau Climact in opdracht van het Wereldnatuurfonds WWF voor de periode 2014-2016. Volgens die studie zou België fossiele brandstoffen met jaarlijks ongeveer 4 miljard euro sponsoren. Omdat ondertussen wel het belastingvoordeel voor diesel, goed voor 1,3 miljard per jaar, is weggewerkt, zou dit bedrag intussen gereduceerd zijn tot 2,7 miljard.

Onder de misleidende titel “Hypocriet”: België geeft meer subsidies aan stookolie dan aan renovatie”  deed een zelfverklaarde “kwaliteitskrant” er nog een schepje bovenop, waarmee de redactie van deze krant zich schuldig maakte aan desinformatie en bijgevolg haar geloofwaardigheid zelf ondermijnt. Il faut le faire ….

De redenering achter de spraakmakende titel is de volgende : stookolie zou vandaag nog steeds gesubsidieerd worden met 1,1 miljard euro aan belastingvoordelen.  Daartegenover staat slechts 325 miljoen euro aan renovatie- en isolatiebonussen. Per huishouden zou er dus 3,5 keer meer overheidssteun zijn voor stookolie dan voor renovatie en isolatie. Dit is je reinste onzin.

Voor alle duidelijkheid : België geeft geen subsidies aan stookolie. Het gebruik van gasolie als verwarming wordt zelfs 75% zwaarder belast dan aardgas, dat – wanneer de ganse levenscyclus van beide energieën in rekening wordt gebracht – niet milieuvriendelijker is dan huisbrandolie. Een studie van het gerenommeerde onderzoeksbureau RDC Environment toont dit ook duidelijk aan.

Ook vergeten de “experten” van Climact  en dat op aardgas – ook een fossiele brandstof – geen halve eurocent accijns verschuldigd is wanneer deze wordt aangewend als motorbrandstof, terwijl een hernieuwbare, synthetische brandstof als HVO belast wordt aan het accijnstarief van conventionele diesel.  

Wie wordt hier eigenlijk gesubsidieerd ?