De Ecodesignrichtlijn voor verwarmingsinstallaties ….

Auteur: 
Johan Mattart

… op 26 september 2015 van kracht !

Het energieverbruik van onze woningen moet dringend nog verder omlaag. De laatste jaren beslisten al heel wat gezinnen om hun oude verwarmingsketel te vervangen door een exemplaar met een veel beter rendement. Bij de vervanging van een bestaande cv-ketel op aardgas wordt nu al in 4 woningen op 5 een condensatieketel geplaatst. Bij de vervanging van een stookolieketel wordt amper in 1 woning op 4 al een condensatieketel geplaatst. Maar nog steeds staan er heel veel verouderde individuele cv-ketels in Vlaanderen: naar schatting zo’n 270.000 cv-ketels op stookolie en zo’n 400.000 op aardgas. Met de Ecodesignrichtlijn die in september 2015 van kracht wordt, zullen bijna nog uitsluitend condensatieketels geplaatst kunnen worden.

Vanaf 26 september 2015 wordt de Europese Ecodesignrichtlijn van kracht waardoor de verkoop van condenserende aardgas- en stookolieketels de standaard zal worden in Europa.  Door deze richtlijn wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een lager energieverbruik voor de consument. Vanaf dat ogenblik krijgen nieuwe verwarmingstoestellen een energielabel – gaande van A tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines. Hierdoor zullen nieuwe installaties duidelijker op hun rendement beoordeeld kunnen worden.

Deze duidelijkheid over rendement en energieverbruik wordt nog versterkt doordat voor het eerst bij alle  verwarmingstechnieken  op dezelfde manier (in HS – of bovenste verbrandingswaarde) gemeten wordt. Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies.

Wat mag nog vanaf 26 september 2015?

De Ecodesignrichtlijn zal voor stookolie- en gas- CV-toestellen vanaf 26  september 2015 effectief van toepassing zijn. Dat betekent dat  vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de  handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de  EU geproduceerd mogen worden. De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies.

Nieuwe eisen

In de praktijk: Er zijn zowel eisen voor cv-ketels met een vermogen <= 70 kW als voor ketels met een groter dan 70 kW. We bespreken hier alleen de ketels <= 70 kW.

Nieuwe eis vanaf 26/09/2015:  de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 86 %. Er is één belangrijk uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag  de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75 %.

Opgelet: Er is hierop een belangrijke uitzondering. Eind 2014 werd een addendum goedgekeurd bij NBN D51-003. Vanaf 1 september 2015 kunnen geen nieuwe B toestellen geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbadruimtes en WC's, ook niet voor de vervanging van bestaande toestellen en dus ook niet in appartementen.

Hoeveel bespaar ik door een oude cv-ketel te vervangen?

Check de energiewinstcalculator.

Mag ik mijn bestaande cv-ketel nog verder gebruiken?

Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw installatie ook voldoet aan de al bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen. De belangrijkste eisen werden vastgelegd in het stookbesluit van de Vlaamse overheid van 8 december 2006. In mei 2014 werd de wetgeving inzake cv-ketels nog aangescherpt, vooral wat betreft aardgasketels.

---------------------------------------------------

(Bron : www.energiesparen.be)

Voor meer informatie, zie http://www.informazout.be; voor labels van verwarmingstoestellen op huisbrandolie, zie : http://www.informazout.be/nl/labels