Last call : vervolmakingscursussen voor ADR-veiligheidsadviseur

Auteur: 
Johan Mattart

Eind dit jaar en begin volgend jaar vervallen heel wat opleidingsgetuigschriften van zaakvoerders die in 1999 en 2000 de initiële opleiding “veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg” hebben gevolgd.

Daar het getuigschrift veiligheidsadviseur slechts 5 jaar geldig is, dienen de titularissen in de 12 maand voor de vervaldatum te slagen voor een controletest bij het ITLB.

Brafco organiseert in november opnieuw bijscholingscursussen ter voorbereiding van het examen dat door het ITLB wordt georganiseerd.

De bijscholingscursussen worden gespreid over 2 dagen en hebben betrekking op alle gevaarklassen, met uitzondering van klasse 1,2 en 7. Deze cursussen kunnen dus ook gevolgd worden door personen die enkel het examen vloeibare brandstoffen wensen af te leggen.

Er worden 2 cursussen voorzien:

1) op zaterdag 15/11 en op zaterdag 22/11/2014 van 8u30 tot 16u00 te Klein Willebroek

2) op zaterdag 8/11 en op woensdag 12/11/2014 van 8u30 tot 16u00 te Oostkamp

Meer informatie over de cursussen vindt u in de agenda op deze website of via volgende link :

http://www.brafco.be/nl/agenda/adr-veiligheidsadviseur-bijscholingscursussen

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Indien u dus uw getuigschrift veiligheidsadviseur wenst te verlengen, doet u er goed aan u voor een van deze cursussen in te schrijven.  

Zaakvoerders die niet langer zelf de functie van ADR-veiligheidsadviseur wensen op te nemen, kunnen terecht bij de Federatie die tegen marktconforme voorwaarden deze dienst ook aanbiedt.