MIS DE BOOT NIET ! SCHRIJF U NU IN !!!

Auteur: 
brafco

Als ondernemer actief in de handel en/of distributie van verwarmingsbrandstoffen, motorbrandstoffen en/of smeermiddelen, heeft u begin april een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een van de “roadshows” die op verschillende plaatsen in het land aan boord van een schip worden georganiseerd.

Bedoeling van deze roadshows is u te informeren over de nieuwe organisatiestructuur van Brafco, de Belgische Federatie der brandstoffenhandelaars. Om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen, werd immers beslist de organisatiestructuren aan te passen en Brafco dichter bij de leden te brengen.

Maar Brafco wil u, als ondernemer actief in de distributie van brandstoffen of smeermiddelen, hierin nauw betrekken. Zo krijgt u tijdens de roadshows ook de gelegenheid u uit te spreken over de dossiers die de Federatie naar uw mening prioritair moet aanpakken.

Ook kan u zich onmiddellijk lid maken van de nieuwe Federatie.

Na het meer academische gedeelte, worden de trossen losgegooid voor een rondvaart met walking dinner.

In het Vlaamse gewest werden volgende roadshows gepland :

               Antwerpen, dinsdag 20 mei 2014

               Gent, woensdag 18 juni 2014

               Zeebrugge, woensdag 25 juni 2014

 

Deelname aan dit evenement is volledig gratis. Vooraf inschrijven is echter verplicht.

Heeft u zich nog niet ingeschreven? Wacht niet langer, maar doe het nu. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor operatoren in de sector…

Heeft u de uitnodiging niet ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt ? Geen paniek : klik hier voor de uitnodiging en klik hier voor het terug te sturen antwoordformulier.

U heeft alle baat bij een goede en sterke Federatie die uw belangen daadwerkelijk verdedigt. Kom dus – letterlijk en figuurlijk - aan boord van Brafco. Samen staan we sterk !

 

 

Wilfried Dehertoghe

Voorzitter BRAFCO