Nagenoeg geen zwavel meer in huisbrandolie vanaf 1 januari 2016 !

Auteur: 
Johan Mattart

Mazout nog milieuvriendelijker …

Vanaf 1 januari 2016 daalt het zwavelgehalte van de klassieke huisbrandolie van 1.000 ppm (deeltjes per miljoen) of 0,1% naar maximum 50 ppm (0,005%).

Voor gasolie extra, die o.m. voorgeschreven is voor off-roadvoertuigen (landbouwtractoren, bulldozers, kranen, …) blijft het zwavelgehalte ongewijzigd op maximum 10 ppm.

Wat zijn de voordelen van deze (aanzienlijke) verlaging van het zwavelgehalte ?

  • Geringere milieu impact door minder zwavelemissies bij verbranding.
  • Minder afzettingen in de verwarmingsketel.
  • Hoger rendement dankzij een efficiëntere en schonere verbranding.

Wat betekent dit voor u als consument ?

  • U mag uw bestaande voorraad huisbrandolie verder gebruiken, ook na 1 januari 2016.
  • Uw tank hoeft niet leeg te zijn wanneer u de nieuwe kwaliteit bestelt; uw huidige  mazoutvoorraad kan immers probleemloos gemengd worden met de laagzwavelige variant.
  • Huisbrandolie met een zwavelgehalte van maximum 50 ppm is geschikt voor alle  verwarmingstoestellen op mazout.