Ook dieselprijs laagste in 44 maand

Auteur: 
Johan Mattart

Opnieuw goed nieuws voor de consument !

 

Morgen (16.10.2014) daalt de officiële maximumprijs van diesel met 2,6 cent/liter.

Daar het cliquetsysteem nog niet officieel is heringevoerd, wordt deze daling integraal doorgerekend aan de consument (en niet gedeeltelijk omgezet in een accijnsverhoging).

De nieuwe officiële maximumprijs bedraagt 1,372 euro/liter.

Dit is de laagste prijs sedert 9 februari 2011.