Richtlijnen op basis van de Generieke Gids voor de sector handel in brandstoffen

Auteur: 
Johan Mattart

Gemeenschappelijke verklaring sociale partners PC127

Zoals reeds vermeld in het artikel “Generieke Gids tegen de verspreiding van COVID-19 beschikbaar” d.d. 23 april jl., kan deze gids ook voor bedrijven in essentiële sectoren die sinds het uitbreken van de epidemie met verstrengde  veiligheidsvoorschriften werken, een zeer nuttig instrument zijn om op bedrijfsniveau bijkomende maatregelen in te voeren of bepaalde voorschriften aan te passen.

In dit kader werd op vraag van de syndicale organisaties een gemeenschappelijke verklaring opgesteld met concrete richtlijnen voor de sector handel in brandstoffen.

U kan dit document via de link hieronder downloaden.