Verbod op vervanging stookolieketels indien aardgasaansluiting mogelijk is

Auteur: 
Johan Mattart

Overgangsmaatregel indien stookolieketel besteld voor 19.11.2021

Zoals intussen alom geweten, verbiedt het Decreet van 22 oktober 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft vanaf 01.01.2022 in Vlaanderen de vervanging van een stookolieketel door een andere stookolieketel wanneer een aardgasaansluiting mogelijk is.

Niettegenstaande dit decreet niet in een overgangsmaatregel voorziet, wordt op de officiële website van de Vlaamse overheid nu toch van een overgangsmaatregel gewag gemaakt : indien de stookolieketel besteld werd vóór 19 november 2021 (= datum van publicatie van het decreet in het Staatsblad) mag deze nog geplaatst worden in het eerste kwartaal van 2022.

Zie : https://www.vlaanderen.be/eisen-voor-nieuwe-verwarmingstoestellen

Na 31 maart 2022 zouden geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden, zelfs indien de bestelling geplaatst werd vóór 19.11.2021. Indien een stookolieketel door een andere stookolieketel wordt vervangen na 31 maart 2022 in een gebouw in Vlaanderen dat aansluitbaar is op het aardgasnet, loopt men dus het risico op een boete. Deze boete zou evenwel bevrijdend zijn.

Het verzoek tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof, dat de Federatie recent heeft ingediend, schort de uitvoering van het decreet echter niet op.   

Wordt ongetwijfeld vervolgd ...