Volksbevraging over het Belgisch energie-klimaatplan

Auteur: 
Johan Mattart

Van 4 juni tot 15 juli 2019

De overheid lanceert vandaag een online volksbevraging over de Belgische klimaatplannen. De bevraging bestaat uit vijftien vragen, neemt tien tot vijftien minuten in beslag en loopt zes weken, tot 15 juli. Dat liet het kabinet van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem weten.

Door de vragenlijst krijgen burgers de mogelijkheid om zich uit te spreken over de engagementen die de verschillende Belgische overheden in het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) aangaan. De enquête staat op de site nationaalenergieklimaatplan.be. 

De vragen richten zich rechtstreeks tot de burger omdat de overheden te weten willen komen “wat hij of zij bereid is te doen op zijn/haar niveau” om de omslag naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te maken. Wat zijn de belangrijkste stimulansen “opdat u vaker het openbaar vervoer zou nemen”, bijvoorbeeld, of om een “propere” wagen te kopen? Naast de reeks vragen is er ruimte voorzien om aanvullende of uitgebreide bemerkingen toe te voegen.

De bevraging komt er omdat de Europese Commissie aan alle lidstaten had gevraagd om de bevolking te consulteren over hun klimaatplannen. België had in het NEKP dan ook aangegeven dat er een publieksbevraging zou plaatsvinden “tijdens het eerste kwartaal van 2019”. Dat het inspraakmoment er enkele maanden later komt, heeft onder meer te maken met het feit dat de federale en regionale beleidsniveaus op elkaar afgestemd moesten worden.

Op basis van de antwoorden op de bevraging kunnen de verschillende overheden hun plannen bijsturen, om tegen eind 2019 een finaal NEKP in te dienen. Het plan en de deelplannen zijn beschikbaar op de websites van Energie Overleg en de Nationale Klimaatcommissie.

 

(Bron : Belga)