Youth Energy Project (YEP): ondernemingen verwelkomen de eerste kandidaat-chauffeurs !

Auteur: 
vincent.orts@brafco.be
Category: 

Vier kandidaat-chauffeurs zijn reeds met hun opleidingstraject begonnen in ondernemingen actief in de brandstoffenhandel. 

Via het jongerenproject ‘YEP’ wenst het Sociaal Fonds voor de Handel in Brandstoffen jonge talenten (18 tot en met 25 jaar met een rijbewijs B) aan de hand van een individuele beroepsopleiding op te leiden tot chauffeur C/CE met ADR attest. Dit gebeurt via een IBO-contract dat wordt gesloten tussen de onderneming en de kandidaat en in samenwerking met VDAB/FOREM. De hele opleiding wordt gefinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en loopt tot eind juni 2022.

Het Sociaal Fonds heeft een goedkeuring gekregen om een tiental trajecten op te starten (meer details hier). Vier kandidaten zijn reeds met hun opleidingstraject begonnen in ondernemingen actief in de brandstoffenhandel.

In het kader van het ‘Youth Energy Project’ zoekt en selecteert u zelf een geschikte kandidaat-chauffeur die nog geen 26 jaar is. Interesse? Neem contact op met de sectorconsulente van het Sociaal Fonds: Lisa Van Eenhooge via 02 213 14 17 of per mail lisa.vaneenhooge@fonds127.be