De elektronische nieuwsbrief Brafco Hot News

In tegenstelling tot het magazine Brandstoffen, is de elektronische nieuwsbrief Brafco Hot News voorbehouden voor de bij de Federatie aangesloten operatoren.

Deze verschijnt viermaal per jaar in de vorm van een email naar de leden.

Wenst u een banner te plaatsen in Brafco Hot News?

Brafco Hotnews 30