Persberichten

Johan Mattart

Technologieneutrale aanpak energietransitie = conditio sine qua non 

vincent.orts@brafco.be

De stookoliesector1 in ons land heeft vandaag met de overheid een akkoord bereikt omtrent het kader voor de erkenning van het bodemsaneringsfonds Promaz. Dit Fonds wordt gecreëerd om de eigenaar of gebruiker van een gasolietank financieel te ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen. De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank overschrijdt vaak de financiële middelen van particulieren. Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar dankzij een financiële ondersteuning van Promaz. Na de bodemsanering van tankstations, via Bofas, is de sector verheugd dat er nu werk kan gemaakt worden van de bodemsanering als gevolg van lekkende stookolietanks bij particulieren.    

Johan Mattart

Koolstofarme hernieuwbare diesel aan zelfde accijnstarief onderworpen als reguliere diesel ... 

Johan Mattart

Common Press Release ECFD, UPEI, Fuels Europe and Eurofuel

Johan Mattart

Standpunt en desiderata van BRAFCO