Verlenging van de erkenning van het Sociaal Verwarmingsfonds

Auteur: 
vincent.orts@brafco.be

Het Ministerieel besluit van 28 juli 2020 tot verlenging van de erkenning van de vzw  "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verwarmingsfonds" werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2020.

De verlenging van deze erkenning voor een periode van 5 jaar zal het Sociaal Verwarmingsfonds in staat stellen om via de OCMW’s financiële toelage te blijven toekennen aan gezinnen in een moeilijke situatie die gasolie, propaan in bulk of lamppetroleum (type c) gebruiken om zich te verwarmen. De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden 210 €. Voor meer informatie over de procedures voor de toekenning van de toelage, zie de website van het Sociaal Verwarmingsfonds.