OPLEIDING VAKBEKWAAMHEID CHAUFFEURS

20 nov 2018 tot 31 dec 2021

Nascholingen vakbekwaamheid chauffeurs

Wacht niet tot het allerlaatste moment om uw code 95 te verlengen...

De vakbekwaamheid - code 95 - is ondertussen een begrip. Na de eerste periode van 7 jaar moeten 5 erkende opleidingen van 7 uur (samen 35 kredieturen) voortaan binnen een tijdspanne van 5 jaar gevolgd worden.

U kan bij Brafco terecht voor deze nascholingscurussen. Brafco werkt hiervoor samen met erkende externe opleidingspartners. Deelnemers aan de opleidingsmodules ontvangen een getuigschrift van nascholing en 7 kredietpunten.

 

Voortaan moeten, ingevolge het KB van 10 januari 2013, ook chauffeurs die hun rijbewijs behaald hebben voor 1 februari 2013, de bijscholing volgen in ten minste een module over elk van de volgende 3 categorieën:

a) Nascholing in rationeel rijden (dit zijn o.m. cursussen stuwing- en ladingszekering, economisch rijden,…).
b) Toepassing van de voorschriften (dit zijn o.m. cursussen rij- en rusttijden, vervoerdocumenten, tachograaf,…).
c) Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening (dit zijn o.a. cursussen ongevalsaangifte, EHBO, conflictbeheer, communicatie, agressiviteit,…).

Het KB preciseert dat minstens een van de modules moet handelen over defensief en zuinig (economisch) rijden, die ten minste 3 uur praktisch rijonderricht bevat.

De prijzen verschillen naargelang de opleidingsmodule. In de prijs zijn inbegrepen: syllabus, drank- en koffiepauze en een broodjeslunch. De opleidingen komen in aanmerking voor een subsidie van 50% door de Vlaamse overheid via de kmo-portefeuille.

Voor een overzicht van de aangeboden opleidingen kan u best contact opnemen met Naziha Boulben. Tel.: 02/213.14.11, naziha.boulben@brafco.be. U geeft aan waar u of uw chauffeurs een opleiding wensen te volgen en u ontvangt alle mogelijkheden!

 

Maak voor de opleidingen vakbekwaamheid gebruik van de kmo-portefeuille!

Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kan opnemen. U kan vrij kiezen of u dat bedrag inzet voor advies of opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw.

Kleine
ondernemingen
Steun 30%, maximaal 7.500 euro

Middelgrote
ondernemingen
Steun 20%, maximaal 7.500 euro