Motorbrandstoffen

brafco

In een recent interview met Brandstoffen (maart 2001, nr. 3) haalde Alain Zenner, Regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en met de strijd tegen grootschalige fiscale fraude, enkele besluiten aan van de Onderzoekscommissie over de georganiseerde misdaad. Wat de fraude met petroleumproducten betreft, wees hij zonder aarzelen de Pakistaanse maffia met de vinger. Deze week werd in het hele land een grootscheepse huiszoeking gehouden bij 140 service-stations, de meeste uitgebaat door Pakistanen. Deze operatie† met codenaam "Napalm"† had als doel onregelmatigheden inzake accijnzen en sociale wetgeving op te sporen. De Federatie juicht dit eerste initiatief toe en herinnert eraan dat alle brandstoffenhandels aangesloten bij de Federatie het ethische principe van het beroep hebben onderschreven.

brafco

Meer dan één service-station op tien viel de afgelopen twee jaar ten prooi aan agressie of een poging tot diefstal. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Petroleumfederatie. Vandaag wordt één volle tank op twee elektronisch betaald, 71% van de stations beschikt over een externe betaalzuil. Diverse petroleummaatschappijen hebben informatiebrochures uitgewerkt voor hun exploitanten en zetten voor hen zelfs opleidingen rond veiligheid op het getouw.

brafco

De regering heeft zopas enkele structurele maatregelen genomen om het gebruik van «schone» voertuigen en brandstoffen te stimuleren. Onder deze maatregelen: een vermindering van de prijs (in de orde van 10 centiemen per liter) van benzine octaan 98 met laag zwavelgehalte, vanaf 1 januari 2001, en de vervanging van de bijkomende verkeerstaks voor voertuigen op LPG (6000 BEF/jaar) door een accijns van 2,15 BEF per liter. Onze Federatie is sterk tegen deze operatie gekant omdat dit neerkomt op een bestraffing van de LPG-gebruiker. Het bezitten van een voertuig op LPG zal dan wel goedkoper zijn, ermee rijden daarentegen zal duurder zijn. Dit zal vooral gelden voor wie meer dan 30.000 km per jaar rijdt. De Federatie is van mening dat deze maatregel talrijke LPG-gebruikers ertoe zal aanzetten terug te grijpen naar klassieke brandstoffen zoals diesel.

brafco

Op donderdag 18 mei steeg de benzineprijs eens te meer: loodvrije super 98 kost nu 46,10 BEF/l (ofwel + 1,60 BEF); super 95 kost nu 44,40 BEF/l (+ 1 BEF) en gewone loodvrije benzine kost nu 43,90 BEF/l (+ 0,70 BEF).

Een spectaculaire prijsdaling hoeven we op korte termijn niet te verwachten. De ruwe olie staat nog steeds hoog genoteerd (de OPEC-landen lijken niet van plan de productiequota te herzien) en de euro staat heel zwak tegenover de dollar.

Wat er ook van zij, de hoge benzineprijs zal zeker geen halt toeroepen aan de dalende verkoop van deze motorbrandstof (- 5 % in 1999). Integendeel, de dieselgebruiker wordt bevestigd in zijn keuze en het is koren op de molen van de LPG-promotoren.

brafco

Het in de handel brengen van gelode benzine is verboden sinds 1 januari 2000. De Administratie der douane en accijnzen deelde onlangs mee dat de maatregel om gelode benzine te onderscheiden van ongelode benzine bijgevolg overbodig is geworden. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 december 1999 (Belgisch Staatsblad 14 december 1999) heft de verplichting op om ongelode benzine te kleuren.

Kleine hoeveelheden gelode benzine mogen wel nog op de markt worden gebracht, op voorwaarde dat deze hoeveelheden maximum 0,5 % van de totale verkoop bedragen en dat ze slechts voor oude, karakteristieke voertuigen (oldtimers) worden gebruikt.

brafco

Op 1 januari verdwijnt loodhoudende benzine voorgoed van de Europese markt. Begin 1999 hebben verschillende maatschappijen al een loodvrije benzine voorgesteld met hetzelfde octaangetal (98) maar met een loodvervanger. Dit additief vervangt lood in de functie van bescherming van de klepzittingen van de motor. De nieuwe benzine bevat geen lood en valt dus in een lagere accijnsklasse. Ze zal zo’n 2 BEF per liter goedkoper zijn.