Brafco behaalt opnieuw het Qfor kwaliteitslabel

Auteur: 
brafco

Niet zonder trots kunnen we u melden dat Brafco na een externe audit haar Qfor-kwaliteitslabel, dat ze in 2011 heeft behaald voor de pijler “opleiding”, heeft verlengd tot 12.09.2016. 

Wij houden er aan alle leden die bij de audit werden betrokken, te danken voor hun medewerking.

  

De Qfor-kwaliteitscertificatie heeft tot doel de kwaliteit en het professionalisme van opleidinginstituten en adviesorganisaties vast te stellen en te bewaken. De standaard is gebaseerd op een klantentevredenheidsonderzoek en/of op de analyse van de eigen processen. Brafco heeft de voorbije jaren hard gewerkt aan de kwaliteit van haar diensten en opleidingen, met als resultaat een QFor-erkenning met meer dan 94% voor klantentevredenheid.

De overheid erkent de Qfor-certificatiemethode als kwaliteitsstandaard, en koppelt er concreet enkele tastbare voordelen aan. Dankzij de erkenning kunnen, in het kader van de 'KMO-portefeuille', in het Vlaams Gewest gevestigde KMO’s verder tot 50% subsidies ontvangen voor de bij Brafco gevolgde opleidingen (initiële opleidingen en vervolmakingscursussen ADR, opleidingen veiligheidsadviseur, …).

 

Zowel voor opleidingen als adviesverlening bedraagt de tussenkomst van de Vlaamse overheid 50% met een maximum van 2.500 euro per jaar.

 

Dankzij het Qfor-kwaliteitslabel, kunnen bedrijven in het Waalse gewest die voor opleidingen beroep doen op de Federatie, ook genieten van de 'chèques formation'. 

 

 

 

Johan Mattart