Maatregelen Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

Auteur: 
Johan Mattart

Shops van tankstations kunnen ook in het weekend open blijven.

Op 12 maart jl. heeft de Nationale Veiligheidsraad, in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten van de gewesten,  beslist om aanvullende social distancing maatregelen te treffen met het doel de verspreiding van de Corona-epidemie tegen te gaan.

Deze maatregelen, geldig vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april 2020, zijn de volgende :

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
  • Leveringen van brandstoffen aan huis zijn dus toegestaan
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.
 • => Op basis hiervan nemen wij – in afwachting dat de vereiste wetgeving in het Staatsblad is gepubliceerd –  aan dat de shops van tankstations waar voedingswaren verkocht worden, ook tijdens het weekend open kunnen blijven, maar dat coffee-corners en eetgelegenheden die zich eventueel in de shop zouden bevinden, gesloten moeten blijven tot en met 3 april e.k.

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .

Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

 

Ter ondersteuning van het bedrijfsleven  had de ministerraad op 6 maart jl. volgende maatregelen goedgekeurd :

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Meer informatie: