Operatie Napalm

Auteur: 
brafco

In een recent interview met Brandstoffen (maart 2001, nr. 3) haalde Alain Zenner, Regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en met de strijd tegen grootschalige fiscale fraude, enkele besluiten aan van de Onderzoekscommissie over de georganiseerde misdaad. Wat de fraude met petroleumproducten betreft, wees hij zonder aarzelen de Pakistaanse maffia met de vinger. Deze week werd in het hele land een grootscheepse huiszoeking gehouden bij 140 service-stations, de meeste uitgebaat door Pakistanen. Deze operatie† met codenaam "Napalm"† had als doel onregelmatigheden inzake accijnzen en sociale wetgeving op te sporen. De Federatie juicht dit eerste initiatief toe en herinnert eraan dat alle brandstoffenhandels aangesloten bij de Federatie het ethische principe van het beroep hebben onderschreven.

In een recent interview met Brandstoffen (maart 2001, nr. 3) haalde Alain Zenner, Regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en met de strijd tegen grootschalige fiscale fraude, enkele besluiten aan van de Onderzoekscommissie over de georganiseerde misdaad. Wat de fraude met petroleumproducten betreft, wees hij zonder aarzelen de Pakistaanse maffia met de vinger. Deze week werd in het hele land een grootscheepse huiszoeking gehouden bij 140 service-stations, de meeste uitgebaat door Pakistanen. Deze operatie† met codenaam "Napalm"† had als doel onregelmatigheden inzake accijnzen en sociale wetgeving op te sporen. De Federatie juicht dit eerste initiatief toe en herinnert eraan dat alle brandstoffenhandels aangesloten bij de Federatie het ethische principe van het beroep hebben onderschreven.