Tijdelijke afwijking op rij- en rusttijden voor vervoer van brandstoffen

Auteur: 
Johan Mattart
Category: 

in de door waterellende getroffen regio’s in het Waals gewest

Ten gevolge van de uitzonderlijke weersomstandigheden en de hevige regenbuien in het Waals gewest, heeft de federale regering ingestemd met een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van rij- en rusttijden voor bestuurders van voertuigen die actief zijn in het vervoeren van hulpgoederen, het opruimen van puin of het vervoeren van olie en brandstoffen in de getroffen gebieden.

De tijdelijke versoepeling voor het vervoeren van olie en brandstoffen geldt vanaf 27 juli 2021 tot en met  8 augustus 2021.

Brandstoffenhandelaars die van deze afwijking gebruik willen maken, dienen zich te conformeren aan de hieraan verbonden voorwaarden, vermeld in het officiële document dat u via de link onder dit artikel kan downloaden.

Het is aangewezen een kopie van dit document bij de boorddocumenten te voegen indien u van deze tijdelijke afwijking gebruik wenst te maken.

Vanzelfsprekend mag de veiligheid van de bestuurder en de verkeersveiligheid in het algemeen niet in het gedrang komen.