(Tijdelijke) vrijstelling rij- en rusttijden : federaal parlement steunt vraag Brafco

Auteur: 
Johan Mattart
Category: 

Geen afbreuk aan verkeersveiligheid !

Naar aanleiding van de koudegolf heeft Brafco aan minister voor Mobiliteit François Bellot gevraagd om een tijdelijke afwijking op de regels inzake rij- en rusttijden toe te staan, zodat brandstoffenhandelaars hun klanten niet in de kou moeten laten wanneer zij plots zonder verwarming vallen.

Deze mogelijkheid is expliciet voorzien in de Europese verordening inzake rij- en rusttijden (art. 14 van verordening 561/2006).

Op 9 maart 2017 keurde het federaal parlement een resolutie goed waarin het de regering oproept gebruik te maken van deze mogelijkheid tot tijdelijke afwijking wanneer een koudegolf zich voordoet (cf. link onderaan dit artikel).

Een dergelijke afwijking heeft geen enkele impact op de verkeersveiligheid : brandstoffenhandelaars verrichten locaal distributievervoer en brengen meer tijd door buiten hun cabine (voor de laad- en losoperaties) dan achter het stuur van hun vrachtwagen, dit in tegenstelling tot transporteurs actief in het internationaal goederenvervoer.

Desalniettemin vonden bepaalde belangengroepen het wenselijk zich in de kijker te werken door de vraag van Brafco onmiddellijk als onverantwoord te kwalificeren. Blijkbaar is verwarming voor hen (en hun achterban ?) ook bij vrieskou geen basisbehoefte die onmiddelijk gelenigd dient te worden.... Interessant om weten, kwestie van prioriteiten te stellen.... 

Brandstoffenhandelaars laten echter niemand in de kou ...