Vernieuwde Vlaamse renovatiepremie van kracht

Auteur: 
Johan Mattart

Premie tot 2.250 euro voor centrale verwarming op pellets, stookolie of gas

Met de publicatie van het Ministerieel Besluit van 26 februari 2019  tot uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2019, is de vernieuwde renovatiepremie - die de in 2015 ingevoerde renovatiepremie en (vanaf 1 juni 2019 ook) de aanpassingspremie vervangt - van kracht geworden. 

De renovatiepremie is uitsluitend bestemd voor particulieren die in hun eigen woning (waar ze gedomicilieerd zijn) werken hebben uitgevoerd (doelgroep bewoners) of die een woning hebben gerenoveerd om ze te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (doelgroep verhuurders). Vennootschappen, vzw’s en andere rechtspersonen kunnen dus geen aanvraag indienen.  Voor verhuurders gelden geen voorwaarden voor het inkomen; voor bewoners daarentegen wel : zij kunnen enkel op de premie aanspraak maken indien hun inkomen van 2 jaar geleden bepaalde plafonds niet overschrijdt.  

De gerenoveerde woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Ook moet ze op de aanvraagdatum minstens 30 jaar oud zijn.

Hoogte van de premie

De renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief BTW). Voor verhuurders is standaard een premiepercentage van 30% van toepassing; voor bewoners is het premiepercentage (20 of 30%) afhankelijk van het inkomen.

Voor centrale verwarming op houtpellets, stookolie of gas bedraagt het maximum in aanmerking te nemen investeringsbedrag, exclusief btw, 7.500 euro. Samen met de plaatsing of vervanging van de CV-ketel  komen alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, in aanmerking. De tussenkomst voor de plaatsing of vervanging van een stookolieketel bedraagt dus 2.250 euro (30%) of 1.500 euro (20%).  

Voor stookolie of gas komen enkel hoogrendementsketels voor de premie in aanmerking. Dit impliceert dat de verwarmingsketel op stookolie die geproduceerd is voor 26 september 2015, het label Optimaz of Optimaz-elite moet hebben; indien deze na die datum is geproduceerd moet ze voldoen qua energie-efficiëntie aan de Europese verordening 813/2013 van 2 augustus 2013.  Voor pelletketels (die de hele woning verwarmen) worden geen specifieke rendementseisen opgelegd.

Belangrijk is dat per woning maximaal 2 aanvragen kunnen worden ingediend in een periode van 10 jaar. De maximale renovatiepremie voor de twee aanvragen samen bedraagt 10.000 euro, zowel voor bewoners als voor verhuurders.

De premie moet worden aangevraagd met het formulier ‘Aanvraag van een renovatiepremie voor een woning’. Dit formulier kan worden gedownload via www.wonenvlaanderen.be.

Meer informatie vindt u in de brochure die u via onderstaande link kan downloaden.