Vlaams decreet inzake verbod op vervanging stookolieketels gepubliceerd

Auteur: 
Johan Mattart

Brafco trekt naar Grondwettelijk Hof

In het Staatsblad van heden 19 november 2021 is het Decreet van 22 oktober 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft, gepubliceerd.  

Dit betekent dat de plaatsing of vervanging van stookolieketels in Vlaanderen vanaf 01.01.2022 verboden wordt, niet enkel bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties, maar ook in woningen en gebouwen die op het aanwezige aardgasnet kunnen worden aangesloten.

De herstelling van een defecte stookolieketel blijft evenwel toegestaan.

Ook de plaatsing of vervanging van stookolieketels in woningen en gebouwen die niet op het bestaande aardgasnet kunnen worden aangesloten,  blijft verder toegelaten. 

De tekst van het decreet kan u via de link onderaan dit bericht downloaden.

Brafco zal bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging van dit decreet instellen.