Waarheen met uw oude gasfles ?

Auteur: 
Johan Mattart
Category: 

Drie websites ter uwer beschikking ... 

Hervulbare butaan- en propaanflessen zijn ecologische verpakkingen vermits ze verschillende keren  hervuld kunnen worden.  Deze flessen  blijven eigendom van de gasleverancier die ze op de markt heeft gebracht en mogen daarom niet verschroot worden zonder zijn/haar schriftelijke toestemming. Ze mogen evenmin in een containerpark worden achtergelaten.

Hervulbare butaan- en propaanflessen die niet meer gebruikt worden, moeten daarom – maar ook uit veiligheidsoverwegingen - worden ingeleverd bij de onderneming die ze op de markt heeft gebracht. Gezien de grote verscheidenheid aan butaan- en propaanflessen op de Belgische markt, is het vaak niet eenvoudig om die onderneming terug te vinden, bijvoorbeeld omdat deze intussen is overgenomen door een collega.

Om de consument te helpen de eigenaar van de fles terug te vinden, heeft Brafco een eenvoudige, doch praktische website ontwikkeld : www.legegasfles.be

Op deze website kan de consument via drie mogelijke filters de fles die hij wenst in te leveren, opsporen : op basis van het vermelde opschrift of de markering op de fles, op basis van het type fles of op basis van de kleur.

Indien op basis van het opschrift of de markering de fles kan worden teruggevonden, wordt de consument  onmiddellijk doorverwezen naar de gegevens van de leverancier waar hij de fles kan binnenbrengen.   Via deze methode kunnen ook de flessen die door Antargaz, Primagaz en Seminck Gas (of door een door hen overgenomen handelaar ) op de markt werden gebracht, aan de rechtmatige eigenaar worden toegewezen.

Voor afbeeldingen van flessen van de drie hoger genoemde ondernemingen kan de consument terecht op de door FeBuPro ontwikkelde website mijngasfles.be.

Voor flessen bestemd voor industriële of medische gassen verwijzen we naar de webpagina’s van Essenscia  : http://cylinders.essenscia.be/#/