Nieuws

Johan Mattart

Eindeloopbaanplanning : informeer u tijdig !

Johan Mattart

Nederlandse overheid wil tanktoerisme afremmen ....

Johan Mattart

Wacht niet tot de laatste druppel om uw stookolietank bij te vullen !

Johan Mattart

Eind dit jaar en begin volgend jaar vervallen heel wat opleidingsgetuigschriften van zaakvoerders die in 1999 en 2000 de initiële opleiding “veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg” hebben gevolgd.

brafco

In maart 2015 organiseert Brafco een ADR-cursus vloeibare brandstoffen (categorie 4) in 2830 Klein Willebroek - Victo Dumonlaan 6.

Deze cursus is zowel toegankelijk voor chauffeurs die reeds over een ADR-getuigschrift beschikken en dit wensen te verlengen als voor chauffeurs die nog niet over een ADR-getuigschrift beschikken .

 

propaanflessen
Johan Mattart

Goed nieuws voor gezinnen die zich met propaangas verwarmen : de officiële maximumprijzen gaan opnieuw omlaag.

mazoutlevering
Johan Mattart

Opnieuw goed nieuws voor de consument : op 21 oktober 2014 daalt de officiële maximumprijs van een aantal petroleumproducten. 

Johan Mattart

Opnieuw goed nieuws voor de consument !

 

Johan Mattart

Goed nieuws voor de consument : op 14 oktober 2014 daalt de officiële maximumprijs van huisbrandolie opnieuw !

Johan Mattart

Naar aanleiding van de onderhandelingen over een nieuwe federale regering, en de zoektocht naar nieuwe inkomsten voor de overheid, wijst de vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco) op het negatief effect van een eventuele accijnsverhoging op diesel.