Nieuws

brafco

Sinds 28 mei heet de beroepsvereniging van Vlaamse zelfstandigen niet langer NCMV (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond) maar UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers). Rik Jaeken, nationaal voorzitter van UNIZO, noemt de naamsverandering meer dan een marketingoperatie. Met de nieuwe naam wil de organisatie dichter aansluiten bij het sterk geëvolueerde ledenbestand. Naast de eenmanszaken, goed voor een kwart van de leden, groeide het aantal KMO-werkgevers en vrije beroepen heel sterk.

brafco

Tijdens de Algemene vergadering van de RAG-groep meldde Karl Starzacher, voorzitter van de Raad van Bestuur, dat de groep zich verplicht ziet de productiecapactiteit van zijn steenkoolmijnen sneller te verminderen dan voorzien. Tegen 2002 moeten 25.000 werknemers afvloeien. Eerst was sprake van 32.000 ontslagen tegen 2005. Momenteel worden 65.000 mensen tewerkgesteld in de steenkoolmijnen van de RAG-groep. De versnelde herstructurering is te wijten aan de combinatie van historisch lage wereldprijzen voor steenkool en een dalende vraag naar steenkool in de staalnijverheid. De RAG-groep is eigenaar van Ibbenbüren, de laatste Duitse steenkoolmijn die huishuidelijke steenkool exporteert naar ons land. De aangekondigde herstructurering heeft geen enkele invloed op de tonnen huishoudelijke steenkool die de Duitse groep op de Belgische markt brengt.

brafco

Vlaams minister van Leefmilieu, Vera Dua, bereidt een aanpassing van Vlarem II voor, met als doel de dampen te recupereren die vrijkomen tijdens het tanken, en deze via de verdeelpomp terug te brengen naar de opslagtank van het benzinestation. Op die manier wordt Stage II geïntegreerd in de Vlaamse reglementering.

Het Waals en Brussels gewest van hun kant hebben uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de invoering van Stage II op hun grondgebied. De besluiten zijn in het Belgisch Staatsblad verschenen op respectievelijk 11 juni 1999 en 13 maart 1999. Alle data van inwerkingtreding kan u terugvinden in het archief van deze site, in de rubriek "Reglementeringen".

brafco

De woordvoerder van de Europese commissaris voor de Concurrentie laat weten dat de Europese Commissie zal toezien op de prijsverhogingen van petroleumproducten in verschillende Europese landen. Ze heeft sterke vermoedens dat de petroleummaatschappijen onderling afspreken om de prijzen tegelijk te verhogen. De Europese commissaris voor de Concurrentie zei dit tijdens een commentaar op de stijgende petroleumprijzen in Oostenrijk, Spanje en Italië.

brafco

Op donderdag 18 mei steeg de benzineprijs eens te meer: loodvrije super 98 kost nu 46,10 BEF/l (ofwel + 1,60 BEF); super 95 kost nu 44,40 BEF/l (+ 1 BEF) en gewone loodvrije benzine kost nu 43,90 BEF/l (+ 0,70 BEF).

Een spectaculaire prijsdaling hoeven we op korte termijn niet te verwachten. De ruwe olie staat nog steeds hoog genoteerd (de OPEC-landen lijken niet van plan de productiequota te herzien) en de euro staat heel zwak tegenover de dollar.

Wat er ook van zij, de hoge benzineprijs zal zeker geen halt toeroepen aan de dalende verkoop van deze motorbrandstof (- 5 % in 1999). Integendeel, de dieselgebruiker wordt bevestigd in zijn keuze en het is koren op de molen van de LPG-promotoren.

brafco

Op 27 maart kwamen de OPEC-landen samen om te beslissen of ze de lagere olieproductie die ze in april vorig jaar invoerden, zouden aanhouden. De landen† met uitzondering van Iran en Irak† beslisten hun productie met 6,3 % op te voeren, wat overeenstemt met 1,45 vaten per dag. Het bericht had als gevolg dat de koers per Brent-vat (als referentie geldt de olie uit de Noordzee) onder de 25 dollargrens zakte (woensdag 24,70 dollar). Verdere prijsdalingen verwachten de specialisten in de nabije toekomst echter niet. De prijs aan de pomp zal dus niet spectaculair dalen. Anders liggen de kaarten voor stookolie: daar zou het einde van de winter een koersdaling als gevolg kunnen hebben.