Nieuws

brafco

Nieuw in het verkeer gestelde voertuigen moeten uitgerust zijn met een tachograaf 24 maand na de publicatie van de kenmerken van het nieuwe toestel.

Hoewel sommige fabrikanten de kenmerken reeds kennen werden ze nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. De technische bijlage van het CEE-reglement 2135/98 kan u in het Engels nalezen op volgend adres:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/trans/digtacho/home

De nieuwe tachograaf is bestemd voor voertuigen van meer dan 12 ton (voor goederentransport), voor de eerste maal in verkeer gesteld vanaf 01/01/1996, indien de tachograaf van deze voertuigen moet worden vervangen of voor zover dat technisch mogelijk is.

brafco

Meer dan één service-station op tien viel de afgelopen twee jaar ten prooi aan agressie of een poging tot diefstal. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Petroleumfederatie. Vandaag wordt één volle tank op twee elektronisch betaald, 71% van de stations beschikt over een externe betaalzuil. Diverse petroleummaatschappijen hebben informatiebrochures uitgewerkt voor hun exploitanten en zetten voor hen zelfs opleidingen rond veiligheid op het getouw.

brafco

De hoogdagen van Ifest 2000 vinden plaats van 24 tot 27 oktober 2000 op Flanders Expo in Gent. Dit professioneel salon voor milieu, energie en arbeidsveiligheid vormt een belangrijke bron van informatie voor de ondernemingen uit onze sector. Naast de talrijke stands van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in milieu worden er interactieve debatten georganiseerd waaraan vaklui op het gebied van milieu zullen deelnemen. Bezoek de website van het salon voor meer informatie (www.ifest.be)

brafco

Van 6 tot 10 september e.k. wordt te Frankfurt de zestiende editie gehouden van het tweejaarlijks internationaal salon van garage-uitrustingen, service-stations, auto-onderdelen en -toebehoren. In 1998 telde dit salon 55 Belgische exposanten. De bezoekers uit onze sector zijn vooral geïnteresseerd in de afdeling «autocare» van Automechanika. Deze afdeling stelt immers uitrustingen voor service-stations, dienstverlening en onderhoudsproducten voor.

brafco

De regering heeft zopas enkele structurele maatregelen genomen om het gebruik van «schone» voertuigen en brandstoffen te stimuleren. Onder deze maatregelen: een vermindering van de prijs (in de orde van 10 centiemen per liter) van benzine octaan 98 met laag zwavelgehalte, vanaf 1 januari 2001, en de vervanging van de bijkomende verkeerstaks voor voertuigen op LPG (6000 BEF/jaar) door een accijns van 2,15 BEF per liter. Onze Federatie is sterk tegen deze operatie gekant omdat dit neerkomt op een bestraffing van de LPG-gebruiker. Het bezitten van een voertuig op LPG zal dan wel goedkoper zijn, ermee rijden daarentegen zal duurder zijn. Dit zal vooral gelden voor wie meer dan 30.000 km per jaar rijdt. De Federatie is van mening dat deze maatregel talrijke LPG-gebruikers ertoe zal aanzetten terug te grijpen naar klassieke brandstoffen zoals diesel.

brafco

Sinds 15 juni ll. beschikt Eurofuel over degelijke statuten. De vertegenwoordigers van de leden van de vereniging (Duitsland, Engeland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Ierland, Zwitserland) kwamen al verscheidene jaren informeel samen. Het doel van deze bijeenkomsten was zowel de leden als iedere geïnteresseerde persoon of organisatie te informeren over de technische en wetenschappelijke kennis aangaande het rationeel gebruik van stookolie en zijn toepassingen. Dankzij haar officiële erkenning kan de vereniging nu actief onze sector vertegenwoordigen bij de Europese instellingen.

brafco

Begin deze week besloten de leden van het Verbond der Belgische Reders van Binnen- en Rijnvaart (VBR) het transport van petroleumproducten te staken. Daarmee wilden ze de aandacht van zowel de overheid als hun klanten – de petroleummaatschappijen – vestigen op de lagere transportkosten (en dus op hun inkomsten). Oorzaak daarvan is de liberalisering van de markt en de nieuwe reglementeringen (vooral inzake scheepscontrole). De sector en de petroleummaatschappijen kwamen tot een akkoord.