Nieuws

brafco

De Confederatie Bouw stelt vast dat volgens deskundigen de conjunctuur algemeen gunstig zou blijven voor de bouw. Zij vinden immers dat de Belgische economie in een nieuwe fase van hoogconjunctuur is getreden met een groei van ruim 3,5% in 2000, waardoor zij de komende jaren boven haar historisch potentieel (2,3 à 2,5%) kan blijven. Batibouw 2001 gaat alvast onder een goed gesternte van start. Bezoekers die een verwarmingsinstallatie willen kopen of vernieuwen moeten zeker naar Paleis 12 (Verwarming-Energie), waar o.m. Informazout met een stand aanwezig is. Zie ook www.batibouw.com.

brafco

Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van de Minister van Financiën heeft de Ministerraad beslist om:


  • de accijnzen op de zwavelarme brandstoffen te verminderen met 65 centiemen: voor benzine vanaf 1 maart en op diesel vanaf 1 oktober;

  • geleidelijk de belasting op de inverkeerstelling af te schaffen voor minder vervuilende wagens (LPG en euronorm 4) waarbij op een gemoduleerde manier het huidige stelsel van belasting op de inverkeerstelling van tweedehandsvoertuigen wordt herzien;

  • tegen 30 juni een hervorming van de verkeersbelasting voor te bereiden om op lange termijn beter rekening te houden met de uitstoot.

De Minister van Financiën is ermee belast om de verschillende maatregelen te realiseren.

brafco

De Raad van State bracht onlangs haar advies uit over het wetsontwerp dat de financiering van de energiecheques moet regelen. Ter herinnering: op 15 september voerde de regering het systeem van energiecheques in, waarmee ze een tussenkomst voorzag in de kosten van huisbrandolie voor bepaalde groepen met een laag inkomen. Volgens de staatssecretaris van Energie heeft de Raad van State geen bezwaren ten gronde bij het wetsontwerp dat de petroleumsector verplicht een bijdrage te betalen, maar stelt wel voor in het wetsontwerp op te nemen dat de bijdrage niet mag worden doorgerekend aan de consument. Het wetsontwerp zal worden aangepast, rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van State. Daarna gaat het wetsontwerp opnieuw naar een interkabinettenwerkgroep en bespreekt de ministerraad het nog.

brafco

Het personeel van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars wenst u prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig jaar voor uw gezin en uw onderneming.