Nieuws

brafco

Het personeel van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars wenst u prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig jaar voor uw gezin en uw onderneming.

brafco

De Federatie vroeg onlangs aan Isabelle Durant, minister van Mobiliteit en Transport, of het mogelijk is om† zoals dat in onze buurlanden het geval is† nationaal een ADR-vergunning te krijgen die specifiek voor het transport van petroleumproducten geldt. Tijdens een interview met de redactie van het maandblad Brandstoffen verklaarde mevr. Durant dat ze niet afkerig staat tegenover het voorstel. Eenzelfde houding neemt de minister aan tegenover de mogelijke afschaffing van het examen dat volgt op de ADR-bijscholingscursus. Met andere woorden, chauffeurs zouden kunnen kiezen: de bijscholingscursus volgen en het examen niet afleggen, of de cursus niet volgen en het examen wel afleggen. Het heeft geen zin zich vast te pinnen op modaliteiten, de kwaliteit van de opleiding is wat telt, aldus de minister.

brafco

Sinds 25 september kunnen bepaalde groepen met een laag inkomen genieten van een tussenkomst in de kosten van huisbrandolie. Een Koninklijk Besluit van 10/11/2000, verschenen in het Belgisch Staatsblad, breidt deze maatregel uit voor dezelfde groepen die propaan in bulk verbruiken. Particulieren die wensen te genieten van deze subsidie dienen dit aan te vragen bij het OCMW van hun gemeente. Lees ook het maandblad Brandstoffen van oktober 2000, nr. 8, p. 14.

brafco

Er was de afgelopen dagen nogal wat sprake over de nieuwe automatische radars in het Waals gewest en vooral over die van de tunnel onder Cointe (Luik). De brandstofverdelers en andere professionele gebruikers zullen blij zijn te horen dat het C24-bord eindelijk correct geïnterpreteerd wordt. Tot voor kort was dat niet het geval. Sommige voertuigen met gevaarlijke goederen mochten de tunnel niet in, maar dat gold niet voor het transport van gasolie, diesel en lamppetroleum type C "producten uit klasse 3,31°C" ADR. Na tussenkomst van diverse beroepsorganisaties, o.m. de Federatie, heeft de Provinciale Verkeerseenheid van Awans beloofd toe te zien op de correcte toepassing van het verkeersbord.