Nieuws

brafco

Fonderies du Lion zet een speciale promotiecampagne op n.a.v. de hoge petroleumprijzen en de daaruit volgende licht stijgende vraag naar vaste brandstoffen. De promotie geldt voor de "Bastogne"-kachel van het merk Ciney, die gewoonlijk 32.000 BEF kost. Gedurende de hele maand november is het toestel verkrijgbaar voor minder dan 20.000 BEF bij kachelverkopers-verdelers die besloten hebben de actie te steunen.

brafco

Het is inmiddels officieel: de tweede editie van Messyp vindt plaats in september 2001. Messyp is een initiatief van het Antwerps Syndicaat voor Petroleumhandelaars (ASYP) en is de eerste vakbeurs voor KMO’s, zelfstandigen en petroleumhandelaars. Het wil in de eerste plaats brandstoffenhandelaars in contact brengen met hun leveranciers. De eerste editie, die in september 1999 plaatsvond, verzamelde een vijftigtal exposanten en ettelijke honderden collega’s.

brafco

Na een korte rustperiode zijn de stookolieprijzen op 12 oktober opnieuw gaan stijgen. Eind september waren de oliekoersen sterk gedaald, toen de VS aankondigden dat ze hun strategische voorraden gingen aanspreken en Saoudi-Arabië zich bereid verklaarde extra olie op de markt te brengen om de koers te doen dalen. Toeschouwers beweren dat de prijsstijging in de eerste plaats te wijten is aan de beperkte voorraden petroleum en fuel voor huisbrand in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De koersen bleven sterk door de recente beslissing van de Europese instanties om aan hun eigen oliereserves niet te raken.

brafco

We kunnen het niet veralgemenen, maar de hoge prijs van petroleumproducten heeft hier en daar reeds een positieve invloed op de verkoop van steenkool. Twee soorten verbruikers dienen zich hiervoor aan. Enerzijds gezinnen die sinds enkele jaren over centrale verwarming beschikken maar die nog altijd terugvallen op hun kolenkachel, je weet maar nooi4& Anderzijds zijn het jongere mensen die steenkool als bijverwarming gebruiken. Ook kachelverkopers stellen een toenemende belangstelling voor hout- en zuivere kolenkachels vast.

brafco

Heden maandag 11 september 2000 worden talrijke oliedepots geblokkeerd door transporteurs aangesloten bij UPTR en FEBETRA-Afdeling Henegouwen.

Het betreft de depots in Feluy, Orcq, Tertre en Wandre.